STARTSIDA      |      TRÄDGÅRDSDESIGN     |     ILLUSTRATION      |      ÖVRIGT      |      KONTAKT

Övrigt


Utbildning.
Jag är kursledare på studieförbund där jag undervisar i trädgårdsdesign, beskärning och ympning av fruktträd.
Jag är också utbildare på Enköpings Yrkeshögskola/trädgård. Kontakta mig för offert om ni vill att jag ska hålla utbildning hos er.

Konsultation.
Jag ger dig muntliga råd eller en skriftlig skötselplan som hjälper dig att skapa den trädgård du drömmer om. Kontakta mig för offert.

Pomologi.
Beskärning: Jag beskär dina fruktträd. Nu med RUT-avdrag! Ympning: Jag kan ympa nya äppelträd åt dig eller komplettera ditt befintliga träd med fler sorter. Sortbestämning: Inventering av dina äppelsorter med skriftlig dokumentation.

Länkar.
http://svepom.se/
http://pro-natura.net/
http://www.upplandsstiftelsen.se/
http://tradforeningen.org/
https://vetree.eu/se/page/9/Home