Trädgårdsdesign

Jag har min utbildning i trädgårdsdesign från The English Gardening School i London. Jag arbetar med trädgårdsdesign och rådgivning år privatpersoner och institutioner. Min specialitet är historiska trädgårdar, hälsoträdgårdar och villaträdgårdar men är öppen för alla typer av uppdrag. Jag är speciellt intresserad av mötet mellan trädgård - natur och hur trädgårdsdesignen kan berika den biologiska mångfalden. Prisbilden varierar beroende på omfattningen.
Kontakta mig för offert.

Kontakt

Anmälan till kurs